ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.
* The indicated price is tax included.

Browse extensions by category All select All deselect

* sale! Domain is the campaign price only for the first year. After the second year it will be the regular price (renewal price).
* The indicated price is tax included.
دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
970円
1 سال
1,253円
1 سال
1,382円
1 سال
.net sale!
1,294円
1 سال
1,253円
1 سال
1,598円
1 سال
.org sale!
1,294円
1 سال
1,469円
1 سال
1,598円
1 سال
.info sale!
430円
1 سال
1,469円
1 سال
1,598円
1 سال
.biz sale!
322円
1 سال
1,469円
1 سال
1,598円
1 سال
.asia sale!
538円
1 سال
2,138円
1 سال
2,138円
1 سال
.co sale!
1,294円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.net.co
3,218円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.com.co
3,218円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.in.net
1,598円
1 سال
-
1,598円
1 سال
.jp.net
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.jpn.com
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.me sale!
538円
1 سال
2,678円
1 سال
2,678円
1 سال
.mobi sale!
430円
1 سال
2,138円
1 سال
2,138円
1 سال
.pw sale!
106円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.tokyo sale!
214円
1 سال
994円
1 سال
994円
1 سال
.nagoya
994円
1 سال
994円
1 سال
994円
1 سال
.yokohama
994円
1 سال
994円
1 سال
994円
1 سال
.okinawa
1,069円
1 سال
1,069円
1 سال
1,069円
1 سال
.ryukyu
1,069円
1 سال
1,069円
1 سال
1,069円
1 سال
.kyoto
7,539円
1 سال
-
7,539円
1 سال
.academy
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.accountant sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.accountants
11,859円
1 سال
-
11,859円
1 سال
.agency
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.associates
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.attorney
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.audio
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.bar
7,539円
1 سال
7,539円
1 سال
7,539円
1 سال
.bargains
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.beer sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.bid sale!
322円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.bike
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.black sale!
1,294円
1 سال
5,378円
1 سال
5,378円
1 سال
.blackfriday
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.blue sale!
430円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.boutique
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.builders
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.business
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.buzz
4,299円
1 سال
4,299円
1 سال
4,299円
1 سال
.cab
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.camera
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.camp
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.capital
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.cards
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.care
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.careers
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.casa
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.cash
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.catering
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.center sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.ceo
10,584円
1 سال
10,584円
1 سال
10,584円
1 سال
.cheap
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.christmas
6,459円
1 سال
-
6,459円
1 سال
.city
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.claims
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.cleaning
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.click sale!
214円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.clinic
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.clothing
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.club sale!
106円
1 سال
2,138円
1 سال
2,138円
1 سال
.codes
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.coffee
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.community
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.company
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.computer
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.condos
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.construction
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.consulting
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.contractors
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.cooking sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.cool
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.country
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.credit
11,858円
1 سال
-
11,858円
1 سال
.creditcard
15,984円
1 سال
-
15,984円
1 سال
.cricket sale!
1,294円
1 سال
7,539円
1 سال
7,539円
1 سال
.cruises
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.date sale!
322円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.dating
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.deals
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.dental
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.dentist
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.diamonds
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.diet
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.digital
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.direct
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.directory
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.discount
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.domains
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.download sale!
322円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.education
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.email sale!
430円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.engineer
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.engineering
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.enterprises
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.equipment
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.estate
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.events
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.exchange
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.expert
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.exposed
2,138円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.fail
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.faith sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.family
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.farm
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.fashion sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.finance
6,459円
1 سال
-
6,459円
1 سال
.financial
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.fish
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.fishing
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.fit sale!
106円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.fitness
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.flights
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.florist
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.flowers
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.foundation
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.fund
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.furniture
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.gallery
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.garden sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.gift
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.gifts
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.glass
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.global
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.graphics
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.gratis
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.gripe
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.guide
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.guitars
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.guru
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.healthcare
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.help
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.hiphop
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.holdings
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.holiday
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.horse
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.host sale!
538円
1 سال
8,424円
1 سال
8,424円
1 سال
.hosting
37,779円
1 سال
-
37,779円
1 سال
.house
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.immo
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.immobilien
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.industries
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.ink
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.institute
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.insure
6,459円
1 سال
-
6,459円
1 سال
.international
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.investments
10,584円
1 سال
-
10,584円
1 سال
.juegos
37,779円
1 سال
-
37,779円
1 سال
.kim sale!
430円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.kitchen sale!
1,294円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.kiwi
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.land
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.lawyer
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.lease
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.life sale!
430円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.lighting
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.limited
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.limo
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.link sale!
214円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.loan sale!
322円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.loans
11,859円
1 سال
-
11,859円
1 سال
.lol
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.maison
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.management
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.marketing sale!
754円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.media
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.network sale!
430円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.onl
2,138円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.online sale!
106円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.partners sale!
1,294円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.parts
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.party sale!
322円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.photo
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.photography
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.photos
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.pics
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.pictures
2,138円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.pink sale!
430円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.pizza
5,378円
1 سال
-
5,378円
1 سال
.plumbing
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.poker sale!
1,294円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.press sale!
538円
1 سال
6,459円
1 سال
6,459円
1 سال
.productions
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.properties
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.property
14,019円
1 سال
-
14,019円
1 سال
.racing sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.recipes sale!
430円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.red sale!
430円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.reisen
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.rentals
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.repair
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.report
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.rest
4,299円
1 سال
4,299円
1 سال
4,299円
1 سال
.restaurant
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.reviews
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.rich
270,000円
1 سال
-
270,000円
1 سال
.rocks
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.rodeo
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.sarl
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.schule
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.science sale!
754円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.services sale!
430円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.sex sale!
3,130円
1 سال
-
9,699円
1 سال
.sexy
5,379円
1 سال
-
5,379円
1 سال
.shoes
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.shop sale!
862円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.singles
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.site sale!
106円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.social sale!
970円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.solar
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.solutions
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.space sale!
106円
1 سال
3,218円
1 سال
3,218円
1 سال
.studio
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.supplies
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.supply
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.support sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.surf
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.surgery
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.systems
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.tattoo
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.tax
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.tech sale!
214円
1 سال
-
5,379円
1 سال
.technology
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.tienda
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.tips
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.today
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.tools
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.top sale!
214円
1 سال
-
9,699円
1 سال
.town
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.toys
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.trade sale!
322円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.training
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.university
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.uno
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.vacations
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.vegas
5,379円
1 سال
-
5,379円
1 سال
.ventures sale!
754円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.vet
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.viajes
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.video
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.villas
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.vision
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.vodka
3,219円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.voyage
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.watch
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.webcam sale!
754円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.website sale!
214円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.wedding sale!
1,294円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.wiki
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
3,219円
1 سال
.win sale!
322円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.work sale!
106円
1 سال
-
1,383円
1 سال
.works
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.world sale!
214円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.wtf
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.xyz sale!
106円
1 سال
1,598円
1 سال
1,598円
1 سال
.yoga sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.zone
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.xn--tckwe sale!
1,078円
1 سال
-
1,383円
1 سال
.porn sale!
3,130円
1 سال
-
9,699円
1 سال
.xxx sale!
3,130円
1 سال
-
9,800円
1 سال
.adult sale!
3,130円
1 سال
-
9,699円
1 سال
.review sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.live sale!
214円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.cloud sale!
322円
1 سال
-
1,598円
1 سال
.promo sale!
430円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.pro sale!
538円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.vip sale!
754円
1 سال
-
2,139円
1 سال
.design sale!
754円
1 سال
-
5,379円
1 سال
.news sale!
970円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.fun sale!
214円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.cam
3,759円
1 سال
-
3,759円
1 سال
.style sale!
754円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.blog sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.organic sale!
754円
1 سال
-
7,538円
1 سال
.group sale!
754円
1 سال
-
2,139円
1 سال
.ltd sale!
754円
1 سال
-
2,139円
1 سال
.salon
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.green sale!
754円
1 سال
-
7,344円
1 سال
.bio sale!
754円
1 سال
-
8,619円
1 سال
.ski sale!
1,294円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.id
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.tel
3,759円
1 سال
-
3,759円
1 سال
.love sale!
754円
1 سال
-
3,219円
1 سال
.mom
4,299円
1 سال
-
4,299円
1 سال
.hiv
32,184円
1 سال
-
32,184円
1 سال
.art
2,139円
1 سال
-
2,139円
1 سال
.games sale!
1,078円
1 سال
-
2,139円
1 سال
.game
42,984円
1 سال
-
42,984円
1 سال
.store
6,458円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.men sale!
322円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.storage
64,584円
1 سال
-
64,584円
1 سال
.ai
25,876円
2 سال
-
25,876円
2 سال
.pet sale!
430円
1 سال
-
2,138円
1 سال
.tw
4,053円
1 سال
4,053円
1 سال
4,053円
1 سال
.theatre
75,384円
1 سال
-
75,384円
1 سال
.security
321,840円
1 سال
-
321,840円
1 سال
.protection
321,840円
1 سال
-
321,840円
1 سال
.app
2,678円
1 سال
2,678円
1 سال
2,678円
1 سال
.best sale!
214円
1 سال
-
10,778円
1 سال
.ooo
3,218円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.run sale!
430円
1 سال
-
3,218円
1 سال
.tours sale!
754円
1 سال
-
6,458円
1 سال
.wine sale!
754円
1 سال
-
5,378円
1 سال
.movie sale!
3,130円
1 سال
-
35,424円
1 سال
.icu sale!
214円
1 سال
-
1,382円
1 سال

Please choose a category from above.

* sale! Domain is the campaign price only for the first year. After the second year it will be the regular price (renewal price).
* The indicated price is tax included.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!※

انتقال یک دامنه

※ Excludes certain TLDs and recently renewed domains